Dovolená 29.6. - 10.7. 2020

Centrum pro děti s PAS, VD, MP, ADD, ADHD


PAS - Poruchy autistického spektra

VD - Vývojová dysfázie

MP - Mentální postižení

ADD - Porucha pozornosti bez hyperaktivity

ADHD - Porucha pozornosti s hyperaktivitou